FASÁDY

ALUHAUS

WALL

Fasádny systém je určený na opláštenie stavebných konštrukcií, realizáciu ľahkých stien, priečok, veľkých presklených plôch, ako aj interiérových štruktúr. Profil stĺpikov a priečok umožňuje vytvorenie estetických fasád s viditeľnými úzkymi deliacimi líniami, a zároveň zaručuje trvácnosť a pevnosť konštrukcie. Charakteristickou črtou fasádneho systému je jeho úzke prepojenie
s okenno-dvernými systémami ALUHAUS 75 a ALUHAUS 90.